Jak Nabyć Ripple: Kopanie czy Nie

Ilość właścicieli zasobów cyfrowych rośnie szybko. Od czasu narodzin kryptowalut w momencie stworzenia bitcoin w roku 2009, liczba krypto znajdujących się w obrocie, w tym różnych monet, jest niemożliwa do przegapienia. Dodatkowo, w ostatnich latach, zauważono rosnącą akceptację przewag krypto i technologii blockchain. Można jednak się zastanawiać: jak nabyć te monety? Mimo tego, ze są cyfrowe, zasoby krypto mają właścicieli, co sprawia, że można je porównać do walut tradycyjnych w kwestii tematyki transferu własności. Mimo tego, sposób nabycia jest zupełnie inny.

Bitcoin, jako lider krypto, a także wiele innych altcoinów, można nabyć przez kopanie. Kopanie to proces wykorzystujący specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie w celu rozwiązywania równań kryptograficznych zasilających technologię blockchain, w zamian otrzymując specyficzną kwotę wykopanych monet. Kryptowaluty kopane oznaczają waluty, w których kopiący otrzymują nagrody przez protokół Proof of work. Dodatkowo, trudność tych równań zwiększa się wraz z każdą wykopaną monetą, co powoduje, że kopanie nowych jest wolniejsze. Cena monet także wpływa na opłacalność kopania. Kiedy cena rośnie, kopiących jest więcej, ponieważ wszyscy chcą skorzystać z zysków, ale kiedy cena spada, to samo dzieje się z ilością kopiących.

Ripple to firma, która miała wizję platformy pozwalającej na szybkie transakcje między instytucjami finansowymi przez księgę i integrację w struktury. Aby osiągnąć ten cel, firma stworzyła token krypto o nazwie XRP. XRP to token operujący dzięki technologii blockchain. Może poszukujesz metody zakupu XRP dla siebie – nabycie ich przez kopanie jest niemożliwe. Powstaje więc pytanie – jak je nabyć. Monety XRP są okresowo wydawane przez Ripple Labs, ponieważ wszystkie tokeny XRP zostały już przez nich stworzone.

Intencje Ripple od początku były jasne. Firma twierdzi, że monety przez nią wydane wystarczą na przynajmniej 5 lat operacji sieci. Kiedy spojrzy się na naturę i działania Ripple, okazuje się, że kopanie jest niepotrzebne, ponieważ cap rynkowy Ripple należy do instytucji finansowych, a nie do grup osób fizycznych. Od czasu opracowania istnieje około 100 miliardów monet XRP price, ale tylko 80 miliardów z nich zostało wydanych. Ripple Labs zachowuje 20 miliardów dla siebie. W Grudniu 2017, około 38 miliardów z wydanych 80 zostało rozprowadzone, reszta jest przechowywana w koncie escrow.

Pozostałe nierozprowadzone monety ripple są regularnie przesyłane na konta escrow, a każde traci ważność na koniec każdego miesiąca, co powoduje rozprowadzenie około miliarda monet Ripple XRP. Monety są sprzedawane instytucjom finansowym przez Ripple Labs, albo wykorzystane do nagradzania osób przyczyniających się do rozwoju rynku XRP price. W tym procesie dochodzi do własności tokenów ripple. Warto zauważyć, że nie wszystkie monety rozprowadzane co miesiąc są wykorzystywane – reszta jest wysyłana na inne konto escrow.

Ripple można także zakupić na różnych platformach wymiany za pomocą karty kredytowej lub innej kryptowaluty.